Χάρτης πολιτισμικής ποικιλομορφίας

Δείτε τις ηλεκτρονικές μας δράσεις

Χάρτης πολιτισμικής ποικιλομορφίας

Χάρτης πολιτισμικής ποικιλομορφίας

Ο Χάρτης Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας είναι ένα καινοτόμο και εντελώς δημιουργικό εργαλείο για εργαζόμενους με νέους και εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στη μη τυπική εκπαίδευση, αλλά και για όσους θέλουν να ασχοληθούν μελλοντικά με την εκπαίδευση των νέων, προκειμένου να μεταφερθούν στην πράξη οι εκπαιδευτικοί στόχοι για την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη διαπολιτισμική ισότητα. Ο Χάρτης Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας θα αναπτυχθεί για πρώτη φορά σε έντυπο εγχειρίδιο τσέπης (στα Αγγλικά και σε όλες τις γλώσσες του έργου). Στη συνέχεια, θα γίνει σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα μεταφορτωθεί σε αυτόν τον ιστότοπο που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό ηλεκτρονικής μάθησης.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Download the handbook in your language